Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Ostatnia aktywność:
dzisiaj
 
 
Online
Kraków
Niepołomice
Staniątki
Podłęże
Wieliczka
Faktura VAT

Marta Jaćkiewicz-Lesiak

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5,0/572 opinie
Dla użytkownika Marta Jaćkiewicz-Lesiak

O mnie

Dzień dobry,

nazywam się Marta Jaćkiewicz-Lesiak i jestem nauczycielem dyplomowanym języka niemieckiego z 22-letnim doświadczeniem w nauczaniu. Posiadam uprawnienia egzaminatora maturalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Swoją przygodę z językiem niemieckim rozpoczęłam 34 lata temu. Po maturze przez rok mieszkałam w Niemczech, gdzie pracowałam i uczyłam się. Następnie rozpoczęłam studia na Wydziale Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończyłam z wyróżnieniem.

W ramach studiów podyplomowych uzyskałam kwalifikacje certyfikowanego tutora i coacha w edukacji.

Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z języka niemieckiego w logistyce. Oba kierunki ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym.

3.01.2023 r. ukończyłam studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) z syndromem autyzmu i zespołem Aspergera a 30.05.2023 r. studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących i niewidzących (surdo- i tyflopedagogika) oraz studia podyplomowe z prawa dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Wszystkie kierunki ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym.

W roku akademickim 2022/2023 ukończyłam także z wynikiem celującym studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe na różnych etapach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, lektorat w szkołach językowych, policealnych i na wyższych uczelniach) oraz z osobami o specjalnych potrzebach (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia, syndrom autyzmu, zespół Aspergera, niedosłuch, niedowidzenie, choroby przewlekłe itp.) pozwoliły mi na opracowanie indywidualnych metod i form pracy z podopiecznymi zarówno indywidualnie jak i grupowo.

W swojej pracy przygotowywałam z powodzeniem osoby do konkursów i olimpiad językowych, egzaminów maturalnych czy gimnazjalnych.

Oczekiwania ucznia są dla mnie zawsze priorytetem. Stawiam na profesjonalizm oraz staram się rozwijać wszystkie sprawności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie). Bardzo dużą wagę przykładam do prawidłowej wymowy oraz poprawności gramatycznej. Praktykuję także ćwiczenia tłumaczeniowe. Przygotowuję do egzaminów oraz rozmów kwalifikacyjnych i podjęcia pracy w krajach niemieckiego obszaru językowego. Jako perfekcjonista nie zadowalam się przeciętnością i minimalizmem, lecz stawiam poprzeczkę wysoko, nie zapominając jednak, że każdy dociera do celu w sobie wyznaczonym czasie i według indywidualnych możliwości.

Jestem osobą cierpliwą i wychodzę z założenia, że to nauczyciel jest

zobligowany do znalezienia takich metod pracy z uczniem, aby ten zrozumiał, o co chodzi. Pomagam i wspieram, wierząc, że każdy może osiągnąć to czego pragnie jeśli tylko chce. Staram się towarzyszyć i motywować. Radość uczniów i ich osiągnięcia są dla mnie największą satysfakcją i zachętą do dalszej wytężonej pracy.

Moja oferta skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób

dorosłych. Głównym celem jest dla mnie to, by uczący się odkrył piękno i głębię języka niemieckiego oraz potrafił się nim zachwycić.

Serdecznie zapraszam!Hallo zusammen,

ich heiße Marta Jaćkiewicz-Lesiak und bin ausgebildete und examinierte Deutschlehrerin mit 22-jähriger Berufserfahrung und der Qualifizierung zur Abnahme von Abiturprüfungen seitens der Bezirksprüfungskommission in Krakau. Zudem bin ich zertifizierte Tutorin und Coach.

Meine Affinität zur deutschen Sprache begann vor 34 Jahren. Nach dem Abitur arbeitete ich ein Jahr lang in Bremen (Deutschland). Dann studierte ich Germanistik an der Jagiellonen Universität in Krakau. Im Rahmen meiner Weiterbildung absolvierte ich folgende Aufbaustudiengänge:

- Deutsch für den Bereich der Logistik, sowie

- Tutoring und Coaching im Bildungssystem

- Sonderpädagogik

- Surdo-, Blinden- und Sehbehindertenpädagogik

- Jura für Dolmetscher und Übersetzer

- Studium für Dolmetscher und Übersetzer.

Dementsprechend habe ich bereits Erfahrung im Unterrichten von behinderten Menschen gesammelt. Ich arbeite gerne sowohl mit Kindern als auch mit Judendlichen und Erwachsenen. Privatunterricht erteile ich bereits seit über 20 Jahren. Mein Unterrichtsspektrum und meine Lehrerfahrung reichen von der Grundschule, über Gymnasium und Oberschule hin zu Sprachschulen und den Fakultäten zweier Hochschulen in Krakau. Ich assistiere bei Prüfungsvorbereitungen (Prüfung nach der achten Klasse der Grundschule, Abiturprüfungen nach Abschluß der Oberstufe, Prüfungen zur Erlangung des Goethe-Zertifikates), Hausaufgaben, Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, sowie im Vorfeld der Arbeitsaufnahme von Personen in deutschsprachigen Ländern und vieles mehr. Darüber hinaus biete ich Nachhilfe in Deutsch für folgende Personengruppen an: Grundschüler, Oberschüler, Studierende, Abiturienten, Personen im Umfeld der Erwachsenenbildung und beruflichen Weiterbildung.

Mein Angebot ist allumfassend und orientiert sich an den Erwartungen des Einzelnen, insbesondere Sprech- und Schreibfertigkeit, sowie Lese- und Hörverstehen. Die Durchführung erfolgt in Form des Coaching. Daher gibt es keinen vorgefertigten Lehrplan, sondern das „Du und deine Ziele“ stehen im Mittelpunkt. Besonderen Wert lege ich auf korrekte Aussprache und Grammatik, die ich unter Zuhilfenahme zahlreicher Lehrmaterialien trainiere. Ich arbeite mit den Personen nach Lehrbuch, übe aber mit ihnen auch die Erstellung von Präsentationen, die Mitwirkung in Diskussionen, das Hör- und Leseverstehen, sowie Aussprache und Phonetik. Mit meinen SchülerInnen übe ich auch Übersetzungen in Richtung Deutsch-Polnisch sowie Polnisch-Deutsch.

Mein Hauptziel ist es, dass die Teilnehmer Deutsch „genießen“ und es einfach mit Spaß erlernen möchten. Deutsch empfinde ich als eine schöne, logische und wichtige Sprache!

Den Unterricht erteile ich sowohl bei mir zu Hause als auch – falls erwünscht – per Skype.

Dazu lade ich Sie herzlich ein.

Udzielam korepetycji

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
10.1998 - 09.2004
Uniwersytet Jagielloński
Magister
Filologia Germańska
10.2021 - 05.2023
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia podyplomowe
10.2021 - 05.2023
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - studia podyplomowe
10.2021 - 01.2023
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera - studia podyplomowe
10.2021 - 06.2022
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Tutoring i Coaching w edukacji - studia podyplomowe
11.2021 - 06.2022
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Język niemiecki w logistyce - studia podyplomowe
10.2022 - 05.2023
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych - studia podyplomowe
10.2022 - 06.2023
Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych TRANSLA w Sosnowcu
Szkolenie tłumaczy języka niemieckiego - studia podyplomowe
Kursy i szkolenia
01.2005
Narkomania - problem społeczny
05.2005
Kurs Kwalifikacyjny Kierowników Placówek Wypoczynku dla Dzieci i Młodzieży
04.2006
Forum Języków Obcych - Elementy konstruktywizmu w nauczaniu języków obcych
04.2006
Forum Języków Obcych - Jak nauczyć 10 - latków podstaw języka niemieckiego
04.2006
Forum Języków Obcych - Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka niemieckiego
05.2006
Wychowanie interkulturowe jako główny cel ogólny w nauce języka niemieckiego w szkole podstawowej
02.2007
Strategie uczenia się mojego ucznia
02.2007
Egzamin gimnazjalny nie musi być stresem
03.2007
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego - Techniki autoprezentacji jako niezbędny element efektywnej pracy z uczniem
03.2007
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego - Kinder spielen Theater mit "ich und du"
03.2007
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego - Ein böser Löwe und zwei schöne Kröten spielen Flöte - Ausspracheschulung in der Grundschule anhand des Lehrbuches und so weiter
03.2007
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego - Wie kann man Autonomie der Schüler fördern? Vorschläge aus dem Lehrwerk Kompass
03.2007
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego - Training der rezeptiven Sprachfertigkeiten bei der Vorbereitung auf die Abiturprüfung in Deutsch als Fremdsprache anhand des Lehrbuches "Hier und da"
03.2007
Forum Języków Obcych - Jak poradzić sobie z agresją w szkole?
03.2007
Forum Języków Obcych - Was gut ist, kann immer noch besser werden! "Alles klar" zeigt sich von seiner besseren Seite
03.2007
Forum Języków Obcych - Der Herr der Ringe versus Grochola, czyli o tym, jak ważne są elementy wiedzy o kulturze, literaturze i sztuce w nauczaniu języka niemieckiego na poziomie gimnazjalnym
03.2007
Forum Języków Obcych - Computersprache im täglichen Gebrauch, damit alles wirklich klar ist
03.2007
Jak skutecznie przygotować się do matury z języka niemieckiego
03.2007
Europejskie Portfolio Językowe
04.2007
Rozwijanie sprawności językowych w oparciu o metody teatralno - literackie
05.2008
Salonik metodyczny kreatywnych nauczycieli języka niemieckiego
02.2009
Niemiecki w cieniu Wielkiego Brata? - dominacja angielszczyzny jako szansa i wyzwanie dla germanistów
03.2009
Das ist Deutsch - kluczem do sukcesu w realiach Nowej Podstawy Programowej
02.2010
Mit DiD sind wir alle FIT - czyli jak skutecznie osiągnąć cele kształcenia wynikające z Nowej Podstawy Programowej Języka Niemieckiego
03.2010
Forum Jęyzkowe - Internet Slang auf deutsche Art - was man nur virtuell ausdrücken kann
03.2010
Forum Językowe - Jak w 7 minut przygotować atrakcyjne materiały ułatwiające opanowanie gramatyki i leksyki?
04.2010
Spotkanie dla nauczycieli języka niemieckiego zorganizowane przez wydawnictwo Pearson Longman
05.2010
Ukryte zagrożenia dla wychowania dzieci i młodzieży w przekazach medialnych
10.2010
Wykorzystanie multimediów w pracy dydaktycznej
04.2011
Lekcje kulturoznawcze rozwijające wiedzę i słownictwo
05.2011
Dziecko na różnych etapach wieku szkolnego
05.2011
Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły
05.2011
Współczesne zagrożenia duchowe
05.2011
Jana Pawła II troska o rodzinę
05.2011
Podstawy wiedzy o ADHD - e-learning asynchroniczny
08.2011
Emisja głosu w pracy nauczyciela
09.2011
Podstawy wiedzy o inteligencji i jej badaniu - e-learning asynchroniczny
10.2011
Podstawy psychologii pamięci dla nauczycieli - e-learning asynchroniczny
10.2011
Podstawy wiedzy o dysleksji - e-learning asynchroniczny
10.2011
Podstawowe zasady terapii behawioralnej - e-learning asynchroniczny
10.2011
Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga - e-learning asynchroniczny
11.2011
Zaburzenia funkcjonowania społecznego i emocjonalnego u dzieci i młodzieży - objawy, przyczyny, formy pomocy - e-learning asynchroniczny
12.2011
Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży - objawy, przyczyny, formy pomocy - e-learning asynchroniczny
12.2011
Depresja i inne zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży - objawy, przyczyny, formy pomocy - e-learning asynchroniczny
12.2011
Dysleksja - przyczyny, objawy i konsekwencje psychologiczne - e-learning asynchroniczny
01.2012
ADHD i nadpobudliwość u dzieci - przyczyny, rozpoznanie, terapia - e-learning asynchroniczny
03.2012
Wyzwoleni czy zmanipulowani? - współczesna oferta dla młodego pokolenia
03.2012
Przemiany cywilizacyjne a zagrożenia duchowe
03.2012
Anoreksja i bulimia - problem dziecka czy rodziny?
04.2013
Praca z dziećmi ulicy. Handel ludźmi jako forma przemocy
04.2013
Uczyć czy wychowywać?
04.2013
Chrześcijanin nieletni - jakie dajemy świadectwo?
08.2013
Matura z języka niemieckiego bez tajemnic
11.2013
Warsztaty z polsko - niemieckiej animacji językowej "Zip - Zap" zorganizowane przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w kooperacji z Polsko - Niemiecką Współpracą Młodzieży
02.2014
Jak mózg uczy się języków obcych?
02.2014
Ideologia Gender- komu zagraża?
02.2014
Św. Jan Paweł II - świadomy wieczności
02.2014
Psychomanipulacja - jak to się dzieje, że ludzie robią rzeczy, których nie chcą?
02.2014
Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży
02.2014
Jugendliche lernen am besten von - und miteinander
04.2014
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - Szkoła Coachingu
11.2014
Szkolenie egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka niemieckiego organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie
11.2014
Uczenie się jako cecha indywidualna uczniów. Typy inteligencji, techniki uczenia się zapamiętywania, selekcjonowania i gromadzenia informacji; trening pamięci i koncentracji; sztuka autoprezentacji
12.2014
Nienawiść uleczona miłością - historia odrzucenia i przebaczenia - Tim Guenard
12.2014
Trzy miary mąki - jak kształtować integralność osoby ludzkiej?
12.2014
Wolontariat szkołą życia - dlaczego warto pomagać innym?
01.2015
Jak motywować dziecko do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań? Jak organizować zajęcia pozalekcyjne? Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
01.2015
Jak motywować dziecko do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań? Jak organizować zajęcia pozalekcyjne? Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
01.2015
Jak motywować dziecko do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań? Jak organizować zajęcia pozalekcyjne? Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
03.2015
Praca w zespole uczniów o zróżnicowanych możliwościach. Praca z dzieckiem z perspektywy psychologa, pedagoga i wychowawcy
01.2016
Cena oceny - jak zaprosić ucznia do wzięcia odpowiedzialności za proces uczenia się
02.2016
Sztuka życie w pogańskim świecie - Jak być dziś człowiekiem wiary?
02.2016
Co nowego w rodzinie? - Dewiacja, deprawacja czy innowacja?
02.2016
Media sprzymierzeńcem czy sidłem? - Familijne reguły gry
03.2017
Człowiek współczesny - dziecko Boga czy ekranu?
03.2017
Komu daliśmy władzę nad dziećmi? - współczesne metody a dobro najmłodszych
03.2017
Co Matka Boża mówi Polakom - aktualność orędzia fatimskiego w 100. rocznicę objawień
08.2023
Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (j. niemiecki) V - VII 2023 r.
Doświadczenie
09.2001 - aktualnie
Nauczyciel języka niemieckiego
10.2006 - 06.2017
Lektor języka niemieckiego

Ostatnie opinie


wystawiono opinii: 72
avatar
Iza
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 lutego 2024

Bardzo dobra nauczycielka, lekcje i rozmowy w przyjaznej atmosferze, korekty rzeczowe ale bez zawstydzania czy presji a z motywowaniem i zaciekawianiem tematami. Bardzo to pomogło mi uwierzyć że potrafię po niemiecku porozmawiać i sprawi mi to przyjemność. Bardzo solidne przygotowanie lekcji, materiały dobrane do potrzeb I poziomu uczącego, duża elastyczność dopasowania terminów lekcji. Dziękuję. I polecam.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Ewa
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 stycznia 2024

Z przyjemnością chciałbym zarekomendować Panią Martę. Zajęcia języka niemieckiego prowadzone są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, profesjonalne podejście, pełne zaangażowanie lektora, różnorodność metodologiczna to wyróżnia Panią Martę. Dzięki kreatywności lektora, wprowadzającego różnorodne ćwiczenia językowe, udało mi się pokonać bariery językowe, z którymi nie mogłam sobie poradzić. Ogromnym plusem jest również elastyczność nauczyciela w dostosowaniu się do czasowych możliwości kursanta.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 grudnia 2023

Polecam lekcję z Panią Martą. Spodobna rozmowa w miłej atmosferze, przygotowane tematy spotkań, Pani Marta podsyła tez materiały dopasowane do ucznia. Nie wierzylam, ze kiedys tak okresle nauke jezyka niemieckiego, ale moje lekcje z Pania Marta to byl bardzo miło spędzony czas. :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Mikołaj
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 października 2023

Pani Marta to świetny pedagog i nauczyciel. W pracy Pani Marty widoczna jest pasja do języka niemieckiego oraz nauczania. Przez 3 lata współpracy z Panią Martą nauczyłem się więcej niż podczas liceum oraz studia. Serdecznie polecam.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Bohdan
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 października 2023

Serdecznie polecam zajęcia z Panią Martą. Posiada niesamowitą wiedzę i potrafi dokładnie wytłumaczyć każdą zawiłość językową. Potrafi również świetnie dostosować zajęcia do potrzeb ucznia. I oprócz tego jest bardzo miłą i sympatyczną osobą.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Judyta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 października 2023

Bardzo polecam zajęcia z Panią Martą :) zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, w krótkim czasie znacząco poszerzyłam zakres swojego słownictwa dzięki ciekawym zadaniom i umiejętnym tłumaczeniom Pani Marty. Za każdym razem widać u niej było ogrom zaangażowania i pasji do języka niemieckiego :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 września 2023

Córka, uczennica technikum, jest zadowolona z lekcji z Panią Martą. Dzięki nim zaleglości z pierwszego semestru, szybko nadrobiła w drugim. Widzimy znaczący postęp w rozumieniu i używaniu języka.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Zuzanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 września 2023

Bardzo zaangażowana nauczycielka. Zawsze przygotowana do zajęć. Będziemy kontynuować współpracę w kolejnym roku.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Bartek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
1 września 2023

Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze. :) Pani korepetytorka wszystkie zagadnienia szczegółowo tłumaczy. :) W obliczu wystąpienia niepewności czy wątpliwości udziela pomocy. :) Mogę z czystym sumieniem polecić tą panią pedagog. :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Jagoda
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 sierpnia 2023

Ogromnie cieszę się, że na swojej drodze edukacyjnej spotkałam Panią Martę! Pani Marta jest nauczycielem z powołania, który oprócz swojej ogromnej, ciągle poszerzanej wiedzy i doświadczenia oferuje to, co jest tak samo ważne dla ucznia - wsparcie i empatię. Każdemu, kto chce się uczyć języka Pani Marta oferuje pełne zaangażowanie i pomoc. Nauka języka nie jest prosta, ale z nauczycielem, dla którego zawód jest pasją, może być na prawdę przyjemna i inspirująca. Z serca polecam ❤️

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Radek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
10 sierpnia 2023

Zdecydowanie polecam panią Martę jako korepetytorkę j. niemieckiego. 13 letni syn zmieniając szkołę okazało się, że miał spore zaległości do nadrobienia (3 podręczniki...). Podczas wakacji Jasiu spotykał się online z panią Martą 3-4 w tygodniu i nie dość, że zrobił olbrzymi postęp to jeszcze polubił niemiecki.
Świetne podejście, gdzie trzeba z humorem, gdzie trzeba docisnąć - nie ma zmiłuj ;-)
Bardzo, bardoz polecam!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Martyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 lipca 2023

Najlepszy korepetytor pod słońcem! Jeśli ktokolwiek rodzi się do bycia nauczycielem, to z pewnością wśród tychże osób znajduje się Pani Martą. Niezwykle kompetentna, rzeczowa, cierpliwa, a przy tym życzliwa i empatyczna. Lekcje z Panią Martą są nie tylko ogromnym zastrzykiem wiedzy oraz możliwością nabycia i rozwijania swoich umiejętności, ale również stanowią czystą przyjemność. W dodatku postawa Pani Marty, polegająca na dążeniu do stałego rozwoju poprzez nieustanną naukę, jest godna naśladowania i może stanowić źródło inspiracji dla uczniów.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Marta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 czerwca 2023

Bardzo polecam panią Martę, mój syn (czwarta klasa) jest bardzo zadowolony z lekcji i widać jego postępy. Duży plus za stały kontakt ze mną, cały czas dostawałam informację co było przerabiane na zajęciach oraz czego trzeba się nauczyć czy powtórzyć. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaangażowanie pani Marty oraz to że sprawiła, że nauka niemieckiego stała się przyjemnością dla mojego dziecka.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Iwona
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 czerwca 2023

Pani Marta uczy mojego syna i jestem bardzo zadowolona z postępów jakie uczyniło moje dziecko. Zwłaszcza, że syn uczęszcza do liceum i klasy dwujęzycznej z wiodącym językiem niemieckim.. Poziom jest bardzo wysoki. Nagle, po rozpoczęciu zajęć z Panią Martą, niemiecki stał się prosty, motywacja wzrosła. Zadowolenie niesamowite, gdyż walka o wyniki z jęz. niemieckiego trwała przez okres ponad dwóch lat i ledwo się nie poddaliśmy. Dla mnie to jest jak magia, coś co trudno wyobrazić sobie zdesperowanemu rodzicowi. Przede wszystkim uderza niesamowity spokój Pani Marty. Jej wiara do końca w sukces buduje niesamowicie pozytywną atmosferę, co na pewno pomogło mojemu synowi. Dodatkowo oprócz kompetencji pedagogicznych syn podkreśla też nieocenioną pomoc merytoryczną, dzięki indywidualnemu podejściu nauczył się szybko zaległego materiału. Zajęcia z Panią Martą dają mu szansę na bardzo dobrą znajomość języka i bezstresowe ukończenie szkoły średniej.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 czerwca 2023

Wszystkim osobom, które poszukują motywującego oraz profesjonalnego nauczyciela języka niemieckiego bardzo polecam Panią Martę.

Najlepszy nauczyciel ever!!! Jest osobą wymagającą, cierpliwą z ogromnym zaangażowaniem. Gramatyka niemiecka nie jest taka straszna dzięki Pani Marcie, za co bardzo dziękuję!!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Marzena
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 czerwca 2023

Pani Martą uczy moje dziecko. Wspaniały nauczyciel, pełna pasji , którą "zaraża". Niezwykle ciepła osoba, mająca super kontakt z dzieckiem. Lekcje przygotowane w sposób profesjonalny i dostosowane do wieku oraz umiejętności dziecka. Dziecko pamięta słówka z lekcji i chętnie uczestniczy w zajęciach z Panią Martą. Nauczyciel godny polecenia (teraz takich mało).

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Magda
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 czerwca 2023

Pani Marta uczyła niemieckiego mojego syna. Ma duża cierpliwość. Lekcje super - bardzo gorąco polecam

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Małgorzata
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
4 czerwca 2023

Polecam Panią Martę, córka bardzo lubiła zajęcia i dużo się nauczyła. Mamy nadzieję na kontynuację nauki w przyszłym roku :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 czerwca 2023

Pani Marta jest doświadczonym pedagogiem , podchodzi bardzo profesjonalnie i z ogromnym spokojnym do swoich uczniów. Bardzo doceniam również to, że kiedy w wyjątkowych sytuacjach trzeba było zmienić termin zajęć, nigdy nie było z tym problemu - nawet jeśli raz lekcja wypadła w sobotę o godz. 21:00 :).

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Leokadia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 maja 2023

Pani Marta jest zdecydowanie nauczycielem z powołania. Ma bardzo dobre podejście do ucznia. Jest cierpliwa i potrafi motywować ucznia nawet online. Bardzo kontaktowa i sumienna. Serdecznie polecam.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Julia Kuszner
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 maja 2023

Pani Marta Jaćkiewicz-Lesiak ma ogromną wiedzę z zakresu języka niemieckiego, a nauka z nią była czystą przyjemnością. Polecam!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Izabela
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 maja 2023

Pani Marta posiada dużą wiedzę z zakresu języka niemieckiego. Super zajęcia, serdecznie polecam :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Emil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
24 maja 2023

Super zajęcia! Profesjonalne podejście.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Maja
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 maja 2023

Pani Marta pomogła mi się przygotować do matury ustnej z niemieckiego. Ma świetne podejście do ucznia, jest zawsze przygotowana i w umiejętny sposób umie przekazać wiedzę. Dzięki jej pomocy zaczęłam lubić ten język i bez problemu zdałam maturę na satysfakcjonujący mnie wynik. Serdecznie polecam Panią Martę, gdyż obecnie mało jest tak dobrych nauczycieli!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Alicja
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 maja 2023

Pani Marta jest zdecydowanie osobą godną polecenia. Jest zawsze świetnie przygotowana do zajęć. Jest prawdziwym pasjonatem języka niemieckiego, co w edukacji jest niezwykle cenne. Przy tym niezwykle ciepła i sympatyczna osoba.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Julia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 maja 2023

Bardzo dobra nauczycielka, lekcje z nią to przyjemność, niemiecki to jej pasja. Potrafi doskonale przekazać wiedzę.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się że mogłam pomóc:)

avatar
Jadwiga
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 maja 2023

Bardzo duża wiedza i miłe usposobienie czynią korepetycje owocnym przeżyciem.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Katarzyna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 maja 2023

Nauczyciel z pasją, dobrze przygotowany merytorycznie, pomógł mi przygotować się do matury dwujęzycznej z języka niemieckiego bardzo dobrze. Atmosfera na zajęciach swobodna. Wiele się nauczyłam.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Daria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 maja 2023

Polecam serdecznie! :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Kinga
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 maja 2023

Pani Marta to kompetentna, wymagająca i zawsze przygotowana do lekcji nauczycielka. Posiada indywidualne podejście do ucznia, co bardzo procentuje. Serdecznie polecam!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Paulina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 maja 2023

Bardzo polecam lekcje niemieckiego z Panią Martą. Zajęcia są zawsze przygotowane na najwyższym poziomie, nacisk kładziony jest na konwersacje i praktyczne użycie języka.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Ksenia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 maja 2023

Polecam serdecznie. Zajęcia są porządnie przygotowane i dostosowane do potrzeb, a Pani Marta to profesjonalistka i pasjonatka :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Victoria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 kwietnia 2023

Jestem bardzo zadowolona z zajęć, które są zawsze starannie przygotowane i dostosowane do potrzeb. Niemiecka gramatyka przestała być dla mnie zagadką :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Aneta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 kwietnia 2023

Pani Marta jest świetną nauczycielką, która wykonuje swoją pracę z ogromną pasją. Potrafi w bardzo skuteczny sposób wytłumaczyć gramatykę językową, która nie jest łatwa! Na lekcjach zawsze panuje przyjemna atmosfera, co sprawia, że z niecierpliwością czeka się na kolejne lekcje. Polecam z całego serca!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Sylwia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 marca 2023

Z Panią Marta intensywnie ćwiczyłam gramatykę i okazało się, ze gramatyka nie jest taka straszna :) Serdecznie Polecam.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię i cieszę się że mogłam pomóc:)

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 marca 2023

Dzięki Pani pokochałam ten język i moja fascynacja niemieckim trwa aż do dzisiaj. Pani jest osobą sumienną i cierpliwą, co bardzo doceniam. Jest to osoba wymagająca, ale również wyrozumiała także jeśli komuś naprawdę zależy aby nauczyć się tego języka to trafił na odpowiednią osobę. Podczas zajęć bardzo podobała mi się dbałość o szczegóły, czego brakowało mi u innych nauczycieli: przykładowo tłumaczenie każdego osobnego słówka z tekstu i zapisywanie go odrazu z rodzajnikiem, dzięki czemu nauka była bardziej efektywna. Rozmowy na różne tematy w języku niemieckim podczas zajęć sprawiły, że nawet będąc w Austrii na wakacjach potrafiłam komunikować się w tym języku. Lekcje zawsze w miłej i przyjaznej atmosferze. Sedrecznie polecam Panią każdemu kto również chce pokochać ten język i czuć się z nim swobodnie:).

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Paulina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
28 marca 2023

Pani Marta jest osobą która zaraża miłością do j.niemieckiego. ogromna wiedza, niekończące się wyrazy do wyrazów, więc jeżeli ktoś szuka osoby do poszerzenia słownictwa i to na wysokim poziomie to polecam zajęcia z Panią Martą. Zawsze przygotowana, kładzie nacisk na mówienie. Zadania na których się pracuje wymagają zaangażowania. Pani Marta jest przeznaczona dla osób które chcą się uczyć i stawiają sobie wysoko poprzeczkę.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Kasia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 marca 2023

Polecam z całego serca! Pani Marta rozkręciła mnie z niemieckim, który dawno nieużywany był. Jestem na poziomie początkującym, może A2. Od samego początku Pani Marta zachęcała do mówienia, pomagała ze znalezieniem słów. Zajęcia miałyśmy online, zawsze była przygotowana, pamietała o czym rozmawiałyśmy. Lekcje były zawsze ciekawe i każda inna. Żałuje, ze musiałam przerwać naukę (zmiana priorytetów), jednak na pewno będę chciała wrócić do zajęć z Panią Marta. Serdecznie polecam wszystkim.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Martyn
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 lutego 2023

Pani Marta bardzo rzeteleni podchodzi do swoich obowiazkow, przekazuje wiedzy w praktyczny i szybki sposob. Korzysta z ciekawych materialow. Jest tez bardzo dobrym i cieplym czlowiekiem. Polecam osobiscie lekcje u Pani Marty.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogłam pomóc :)

avatar
Monika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 lutego 2023

Jeśli ktoś zastanawia się nad korepetycjami z Panią Marto to bardzo polecam! Zrozumiały sposób przekazywania wiedzy i bardzo dobre podjęcie do ucznia.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogłam pomóc :)

avatar
Marcelina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 lutego 2023

Odbyłam parę ciekawych zajęć z Panią Martą, które skupiały się na ćwiczeniu rozmówek w języku niemieckiem. W krótkim czasie Pani Marta pomogła mi się oswoić z rozmową w tym języku. Niestety z braku czasu musiałam zrezygnować z zajęć, jednak serdecznie polecam Panią Martę, jest zaangażowana w swoją pracę.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogłam pomóc :)

avatar
Marcin
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
9 lutego 2023

Jestem bardzo zadowolony z odbytych zajęć z Panią Martą. Wiele się nauczyłem, a przede wszystkim zajęcia były prowadzone w bardzo miłej atmosferze. Dziękuję Pani Marto za wspólny czas i naukę:)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogłam pomóc :)

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 lutego 2023

Pani Marta pomogła mi zacząć naukę języka niemieckiego. Pani Marta kocha język niemiecki i to widać na każdych zajęciach, uczy w sposób prosty i podchodzi z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem do zajęć. Jest bardzo ciepłą i serdeczną osobą. Jeśli jesteś osobą dorosłą i chcesz zacząć uczyć się j. niemieckiego to jak najbardziej polecam zapisać się na lekcje do Pani Marty.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Kasia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
14 września 2022

Pani Marta to osoba pełna ciepła i życzliwości. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. Języka niemieckiego uczy z pasją i wielkim zaangażowaniem. Zawsze miła i uśmiechnięta. Polecam!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogę pomóc:)

avatar
Monika Woś
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 września 2022

Nauczyciel jakiego można sobie wymarzyć z powołania. Doskonale przygotowanie merytoryczne i indywidualne podejście zaskutkowały przygotowaniem do egzaminu państwowego. Korzystałam z kursu intensywnego przyspieszonego 2 godz. Dziennie przez około 2 tygodnie. Tłumaczenie zrozumiałe tempo adekwatne do możliwości ucznia odpowiednie motywowanie i dyscyplina. Z pełna odpowiedzialnością polecam nauczyciela.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Stanisław
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 września 2022

Lekcje prowadzone przez Panią Martę spowodowały że syn polubił język niemiecki.Efekt końcowy to ocena bardzo dobra na koniec roku szkolnego.
Syn z wielką przyjemnością przygotowuje się do zajęć.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z tak miłym nauczycielem.
BARDZO POLECAMY.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogę pomóc:)

avatar
Angela
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
6 września 2022

Jestem bardzo zadowolona z lekcji prowadzonych przez Panią Martę. Bardzo solidna i zawsze dobrze przygotowana, wymagająca nauczycielka. Dzięki lekcjom mój syn znacznie lepiej radzi sobie z niemieckim.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogę pomóc:)

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 września 2022

Bardzo miła i sympatyczna Pani. Gorąco polecam.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Edyta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
29 sierpnia 2022

Pani Marta jest nauczycielem z pasją, cierpliwością i niezwykłym podejściem do ucznia! Potrafi profesjonalnie nauczać zarówno dzieci, jak i dorosłych. Polecam Panią Martę każdemu, kto chce nauczyć się języka niemieckiego i czerpać z tego radość oraz satysfakcję.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Emmanuela
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
27 sierpnia 2022

Polecam Panią Martę każdemu kto chce nauczyć się języka niemieckiego. Umie w sposób profesjonalny zastosować odpowiednie metody dydaktyczne do konkretnej osoby. Marta na bieżąco poprawia błędy, zwraca uwagę na akcent, wskazuje jak należy dany problem rozwiązać, mobilizuje do mówienia. W sposób jasny i zrozumiały umie wytłumaczyć zasady gramatyczne. Jest niezwykle punktualna, doskonale przygotowana, potrafi z wielką uwagą słuchać ucznia i dostosować się do danego tempa nauki mojej. U Marty widać, że posiada duże doświadczenie w uczeniu- zajęcia z nią są bezstresowe, bardzo przyjemne. Na każdych zajęciach stara się rozszerzać słownictwo. Te różne metody dydaktyczne stosowane przez Martę sprawiają, że zaczynam od siebie wymagać więcej, mobilizuje mnie do myślenia w języku niemieckim, co owocuje w mojej pracy zawodowej. Szkoda tylko, że wcześniej nie poznałam takiej profesjonalistki. Z całego serca polecam każdemu najlepszej nauczycielki języka niemieckiego na dowolnym etapie edukacji.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię i cieszę się, że mogę pomóc:)

avatar
Ireneusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 sierpnia 2022

Pani Marta to świetny nauczyciel,podejście bardzo indywidualne i pełny profesjonalizm.Polecam wszystkim!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię:)

avatar
Ania
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 sierpnia 2022

Pani Marta jest wspaniałą nauczycielką. Do każdego ucznia podchodzi indywidualnie. Zawsze się upewnia czy wszystko jest zrozumiałe i czy na pewno nie mam wątpliwości do jakiegoś tematu. Do tego cudowny charakter i ogromna wiedza sprawiają, że Pani Marta jest najlepszym nauczycielem jakiego spotkałam na swojej drodze. Bardzo serdecznie polecam!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 sierpnia 2022

Pani Marta jest osobą bardzo rzetelną i śmiało mogę ją polecić jako nauczyciela języka niemieckiego.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię i cieszę się, że mogę pomóc:)

avatar
Jarosław
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 sierpnia 2022

Pani Marta była bardzo wymagającym nauczycielem która bardzo poważnie podchodziła do zajęć na których uczęszczałem . Potrafi odpowiednio zmotywować i zachęcić oraz ucznia do nauki czego doświadczyłem na sobie i swoich znajomych . Bardzo serdecznie polecam Panią Martę

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Magdalena
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka4/5
22 sierpnia 2022

Pani Marta uczyła mnie w liceum niemieckiego. Myślę, że ma dużą wiedzę i chęć nauki. Podejrzewam, że indywidualne lekcje mogą być lepsze ze względu na dostosowanie odpowiedniego toku nauki dla danej osoby. Poza tym z Panią Martą mam kontakt do dzisiaj i uważam, że Pani Marta jest otwartą i rzetelną osobą :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam pomóc;)

avatar
Maria
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka1/5
22 sierpnia 2022

Pani Marta jest osobą otwartą i z wielkim sercem. Mimo moich niechęci do nauki niemieckiego, z Panią Martą lekcje były przyjemnością. Bardzo polecam - na pewno będzie warto!:)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Ola
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
22 sierpnia 2022

Pani Marta była moją najlepszą nauczycielką języka niemieckiego w gimnazjum. To właśnie dzięki Pani Marcie zdecydowałam się w gimnazjum zdawać na egzaminie końcowym język niemiecki. Przygotowanie do egzaminu było przez Panią Martę bardzo rzetelne, gdyż organizowała wiele dodatkowych spotkań, a także przygotowywała dodatkowe materiały do nauki. Co najważniejsze Pani Marta jest osobą bardzo cierpliwą i tłumaczy tak, aby każdy wszystko zrozumiał. Dzięki pomocy Pani Marcie mój egzamin z języka niemieckiego był pomyślnie zdany.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Konrad
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 sierpnia 2022

Pani Marta była moją pierwszą nauczycielką języka niemieckiego. Na początku nauki tego języka miałem liczne obawy co do niego. Z pomocą Pani Marty wszystkie zostały szybko rozwiane. Dzięki tym lekcjom bardzo szybko polubiłem ten język i w krótkim czasie opanowałem jego podstawy, które pozwoliły mi dalej poszerzać jego znajomość. Do dzisiaj zajęcia te wspominam bardzo ciepło i z nutą nostalgii.

Pani Marta jest bardzo cierpliwą nauczycielką, która umie podejść do każdego ucznia i jego problemów w sposób indywidualny. Wszystkim zainteresowanym nauką języka niemieckiego mogę z pełną odpowiedzialnością polecić zajęcia prowadzone przez Panią Martę :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Rafal
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 sierpnia 2022

Pani Marta bardzo miła i uprzejma osoba.lekcje ciekawe i bardzo interesujące.serdecznie polecam.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Bernadetta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
21 sierpnia 2022

Bardzo dobry nauczyciel, wysoka prezencja, umiejętność podejścia do ucznia. Nauczyciel który wymaga od siebie i chętnie pomaga uczniowi. Otwarta na potrzeby uczniów. Takiej ze świecą szukać. Ma dużo cierpliwości i otwarte serce.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Grzegorz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 sierpnia 2022

Pani Marta jest bardzo dobrym nauczycielem. Zawsze przygotowana, dokładna, sumienna i rzetelna. Widać, że jest pasjonatem języka niemieckiego oraz ma duże doświadczenie w nauczaniu. Posiada ogromną wiedzę oraz potrafi bardzo dobrze ją przekazać. Polecam.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Paulina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
20 sierpnia 2022

Niezwykle kompetentna i oddana osoba, która robi to co kocha. Lekcje z ogromnym podejściem do ucznia. Każdy ma szansę...
Polecam z całego serca Panią Martę.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Krzysztof
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 sierpnia 2022

Pani Marta jest najlepszym nauczycielem z jakim się spotkałem. Współpraca z Panią Martą była przyjemnością, po każdej lekcji wręcz nie mogłem się doczekać kolejnych! Niesamowita pasja i zaangażowanie z jakim Pani Marta prowadzi zajęcia sprawiły, że bardzo polubiłem język niemiecki i jego nauka stała się prostsza i o wiele bardziej przyjemna. Bardzo się cieszę, że mogłem chodzić na zajęcia prowadzone przez Panią Martę. Serdecznie polecam!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Aleksandra
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 sierpnia 2022

Pani Marta, to najlepszy nauczyciel języka niemieckiego, z którym pracowałam. Posiada indywidualne podejście do ucznia, pozytywną osobowość oraz ogromną pasję do swojej pracy. Bardzo polecam! :)

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Bartosz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 sierpnia 2022

Spokojna, cierpliwa kobieta z ogromną wiedzą, którą potrafi przekazać bardzo opornym uczniom. Polecam

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię;)

avatar
Roman
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 sierpnia 2022

Super korepetytor języka niemieckiego polecam wszystkim

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogę pomóc:)

avatar
Kuba
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 sierpnia 2022

Frau Marta to nauczyciel godny polecenia. Potrafiła przekonać mnie do języka, do którego miałem dystans jak każdy Polak.
Pani Marta ma ogromną wiedzę i pasję, do dziś nie znalazłem słowa którego nie potrafiłaby przetłumaczyć.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję za opinię. Cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Weronika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 sierpnia 2022

Pani Marta jest wspaniałą nauczycielką: sumienną, zaangażowaną i cierpliwą, a do tego umie zaciekawić ucznia. Bardzo cieszę się, że to właśnie z nią zaczęłam moją przygodę z j. niemieckim. Polecam!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 sierpnia 2022

Bardzo polecam. Świetna nauczycielka !

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję bardzo i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Barbara
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 sierpnia 2022

Pani Marta jest niezwykle kompetentną, zaangażowaną i przemiłą nauczycielką. Jedną z tych, które zapadają w pamięć na całe życie. Lekcje niemieckiego wspominam z uśmiechem.
Szczerze polecam!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam pomóc:)

avatar
Angelika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 sierpnia 2022

Pani Marta to bardzo dobra nauczycielka języka niemieckiego, już od pierwszych zajęć zauważyłam postępy u mnie. Dzięki nauczaniu Pani Marty nabrałam chęci do uczenia się języka oraz przeskoczyłam dużą barierę językową, której nabawiłam się w szkole. Bardzo polecam!

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogę pomóc. Walczymy dalej:)

avatar
Wojciech
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 sierpnia 2022

Pani Marta jest naprawdę bardzo dobrym nauczycielem. Dokładnie tłumaczy, lekcje odbywają się w atmosferze że chce się uczyć:)
Ponadto bardzo często godzina u niej to nawet 90 minut za które nie bierze dodatkowo wynagrodzenia. Szczerze polecam każdemu kto szuka solidnego i uczciwego korepetytora.

Martles Marta Jaćkiewicz-Lesiak

Dziękuję i cieszę się, że mogłam pomóc:)

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.